Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
In Balans Hypnotherapie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van In Balans Hypnotherapie en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan In Balans Hypnotherapie verstrekt. In Balans Hypnotherapie kan in het contactformulier op de website www.inbalanshypnotherapie.nl de volgende persoonsgegevens verwerken: uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, uw IP-adres, uw telefoonnummer.

WAAROM IN BALANS HYPNOTHERAPIE GEGEVENS NODIG HEEFT
In Balans Hypnotherapie verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen benaderen, nadat u daarom heeft gevraagd.

Daarnaast kan In Balans Hypnotherapie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten behandelingsovereenkomst m.b.t. hulp ter bevordering van uw fysieke of psychische gezondheid.
In Balans Hypnotherapie zal u per e-mail een intakeformulier toesturen met het verzoek dit formulier uit te printen en ingevuld mee te nemen naar het intakegesprek.

HOE LANG IN BALANS HYPNOTHERAPIE GEGEVENS BEWAART
In Balans Hypnotherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Is er wel een overeenkomst, dit betekent dat u meer dan één sessie bij In Balans Hypnotherapie komt, dan zal In Balans Hypnotherapie zich houden aan de wettelijk verplichte bewaartermijn van 20 jaar volgens de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst), tenzij acties van u eerdere vernietiging rechtvaardigen.

DELEN MET ANDEREN
In Balans Hypnotherapie verstrekt uw persoonsgegevens aan derden alléén met uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van In Balans Hypnotherapie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. In Balans Hypnotherapie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
In Balans Hypnotherapie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan In Balans Hypnotherapie te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. In Balans Hypnotherapie heeft hier geen invloed op. In Balans Hypnotherapie heeft Google geen toestemming gegeven om via In Balans Hypnotherapie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten

GEGEVENS OPVRAGEN, INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens, digitaal op te vragen (Recht op dataportabiliteit), in te zien, te vragen om dit te corrigeren of te verwijderen (= Wet op Vergetelheid). U kunt een verzoek tot ontvangst van uw digitale gegevens en verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@inbalanshypnotherapie.nl

In Balans Hypnotherapie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. In Balans Hypnotherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door In Balans Hypnotherapie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met In Balans Hypnotherapie op via www.inbalanshypnotherapie.nl of info@inbalanshypnotherapie.nl.

In Balans Hypnotherapie is als volgt te bereiken:

Rijksstraatweg 250A, 2022 DJ Haarlem
Telefoon: 06 125 941 37
info@inbalanhypnotherapie.nl

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Indien u gegronde redenen daartoe heeft, heeft u het recht bij de AP uw klacht in te dienen over de manier waarop In Balans Hypnotherapie met uw gegevens omgaat. De AP is verplicht deze klachten te behandelen.